Energiarbeid

  • Øvelsene bidrar til å frisette mer av din livskraft så den blir tilgjengelig for deg i hverdagen.

  • Fastfrosne kroppslige, følelsesmessige og energetiske mønstre gis mulighet til å gi slipp.

  • Arbeidet styrker kontakten mellom hode og kropp og de to hjernehalvdelene.


Sammen gjør vi enkle energi øvelser og bevegelser med nærvær og oppmerksomhet. Disse blir en del av din ”verktøykasse” for å ivareta deg selv, ut ifra dine individuelle behov.


Du kan også motta energi arbeid liggende på benk eller sittende.

Av Ingvild Eskeland 2016